close
Cart icon
User menu icon
User icon
Skontaktuj się z nami:
+48 888-916-333
Lightbulb icon
Jak to działa?
FAQ icon
FAQ
Contact icon
Kontakt
Terms of service icon
Regulamin zakupów
Privacy policy icon
Polityka prywatności
Zdjęcie główne artykułu.

Git - podgląd historii

Podczas pracy z repozytorium git nieraz zajdzie potrzeba przejrzenia historii. W praktyce należy przez to rozumieć wyświetlenie listy commitów. W tym artykule zajmiemy się więc najbardziej przydatnymi technikami pracy z historią. Zaczynamy!

Komenda git log

Najprostszym sposobem na dostęp do historii jest użycie komendy git log. Domyślnie będzie ona wyświetlać wpisy od najnowszego do najstarszego. W praktyce, przy długiej liście commitów, raczej chcemy ograniczyć ilość wpisów.

Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób:

git log -2

Wystarczy do komendy przekazać odpowiedni parametr. My chcemy wyświetlić tylko dwa najnowsze commity. Tak będzie wyglądał rezultat użycia komendy

commit 009e4904bfb5bb3965a3274637270dcffe68eb8e (HEAD -> feature, master)
Author: Admin Admin
Date: Mon Aug 22 10:54:12 2022 +0200

add dots

commit 87be722d5f42faa6f30f92a0bc18334ba13bc192 (tag: v5.4, tag: v3.0, tag: v2.0)
Author: Admin Admin
Date: Thu Aug 18 14:47:44 2022 +0200

Add third line

Nie mu tu nic zaskakującego. Komenda działa jak należy i pokazuje nam dwa najnowsze commity.

Przydatne parametry

Nie zawsze potrzebujemy szczegółowym informacji o commitach. Jeśli potrzebujesz szybkiego, prostego podglądu historii to skorzystaj z następującego parametru

git log --oneline

A tak będzie wyglądał przykładowy rezultat:

009e490 (HEAD -> feature, master) add dots
87be722 (tag: v5.4, tag: v3.0, tag: v2.0) Add third line
02273b8 Revert "Add third line"
c2af0e5 Add third line
eb19f98 Add second line
413db8e Add first line
f22e23b init

Mamy tu prostą, podstawową listę commitów z kluczowymi informacjami. Czasami jednak będziemy potrzebowali bardziej szczegółowych danych. Możemy to zrobić w taki sposób:

git log -2 -p

Zauważ, że dodaliśmy parametr -p. A tak będzie wyglądał wynik:

commit 009e4904bfb5bb3965a3274637270dcffe68eb8e (HEAD -> feature, master)
Author: Admin Admin
Date: Mon Aug 22 10:54:12 2022 +0200

add dots

diff --git a/codenga.txt b/codenga.txt
index ab7c514..286b732 100644
--- a/codenga.txt
+++ b/codenga.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
First
Second
Third
+...

Zaprezentowaliśmy tylko jeden wynik, choć jak widać, w komendzie zażądaliśmy info o dwóch ostatnich commitach. Zasada działania jednak powinna być jasna. Otrzymaliśmy szczegółowe informacje o commicie. Na przykład nazwę zmodyfikowanych plików, zawartość pliku, która uległa modyfikacji itd.

To co pokazaliśmy w artykule nie wyczerpuje możliwości komendy git log. Pokazaliśmy po prostu jej główne, najbardziej przydatne możliwości. Nie ulega wątpliwości, że ta komenda jest bardzo przydatna bo prędzej czy później zajdzie potrzeba wyświetlenia historii commitów.